Bedrijfsbrandweer

Bedrijfsbrandweer

Vanuit S2N detacheren wij diverse brandweer gerelateerde functies. In de basis zijn al onze medewerkers Rijksgediplomeerd, medisch gekeurd en voldoen zij aan leidraad oefenen. Welke functie ze kunnen bekleden hangt af van het ‘hoogst behaalde’ brandweerdiploma. Zie de verschillende profielen voor meer informatie per functie of specialisatie. Binnen de overheidsbrandweer gelden er ook verschillende rangen die deels parallel lopen aan de functies. Wij bieden zowel publieke als private brandweer versterking waar nodig.

Manschap
Binnen de brandweer vormen de manschappen de basisleden van een ploeg. Ze beschikken minimaal over een Rijksdiploma Manschap A. Zij worden aangestuurd door een bevelvoerder. Een manschap heeft als taken het bestrijden van brand, het verlenen van technische hulp, het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen en ondersteunen bij waterongevallen. Eventueel kan een manschap leidinggevende of instruerende taken uitvoeren onder toezicht van een bevelvoerder.

Chauffeur
De chauffeurs besturen op verantwoordelijke wijze de voertuigen van de brandweer en dragen zorg voor tijdig aankomen op de plaats van een incident. Tevens beheerst een chauffeur over de bediening van de systemen op de voertuigen welke ingezet kunnen worden tijdens een brandbestrijding. Deze werkzaamheden worden vaak ook aangeduid met voertuig bediening of pompbediening.

Gaspakdrager
Een gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van ongeval bestrijding gevaarlijke stoffen. Tijdens een inzet wordt gebruik gemaakt van vaste procedures. Een OGS peloton bestaat uit 4 gaspakkenteams, een inzetleider, een chauffeur, een ontsmettingsteam en een logistiek team. Zij maken gebruik van diverse veiligheidsattributen en meetapparaten.

Bevelvoerder
Een bevelvoerder is verantwoordelijk voor de juiste inzet van zijn of haar manschappen. Bij kleine en middelgrote inzetten is de bevelvoerder leidinggevende bij het incident. Indien er sprake is van grote incidenten zorgt een officier van dienst voor de coördinatie tussen de bevelvoerders en de communicatie met de meldkamer. De bevelvoerder is altijd als eerste ter plaatse en maakt een plan van aanpak op basis van een verkenning.

Instructeur
Brandweerinstructeurs houden zich bezig met het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerlieden op MBO niveau. Onder leiding van een docent voeren zij afgebakende delen uit van de leergangen en assisteren zij tijdens oefeningen de oefenleider.

Duiker
Een brandweerduiker verricht specialistische ondersteuning bij waterongevallen. Ook zij handelen volgens vaste procedures en volgen de leiding van een duikploegleider. Een duikploeg bestaat uit een leider, reddingsduiker, veiligheidsduiker en een assistent duikploeg. Ze werken samen met de bemanning van een tankautospuit.