Onderdeel van

Wij zijn 24/7 bereikbaar en binnen 2 uur op locatie!

Nabluswerkzaamheden

Nabluswerkzaamheden

Nadat de overheidsbrandweer een brand heeft bestreden en de situatie onder controle heeft, starten de nabluswerkzaamheden. Bij langdurige inzetten kan de overheidsbrandweer beslissen om het incident over te dragen aan het bedrijf. Op dat moment kun je Nubrandblussen.nl direct inschakelen. Nubrandblussen.nl is een samenwerking van Falck, S2N en Kenbri.

Wij verzorgen de afhandeling van de nablussing van het incident en de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweerpersoneel en het brandweermaterieel. Je ontvangt voortgangsrapportages over het incident.

Na de brand volgt er een evaluatie in samenwerking met de overheidsbrandweer, en een gecoördineerde eindcontrole.

Meer weten over nabluswerkzaamheden? Direct ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Veilige afhandeling dankzij nabluswerkzaamheden.

De brand meester
Zodra het gevaar van een brand voor de omgeving geweken is, geeft de brandweer het sein brand meester. Hierna kan het materiaal of object dat brand heeft gevat, voortdurend broeien, waarna het nablussen wordt gestart.

Tijdens zo’n scenario moet de brandweer langdurig ingezet worden waardoor er een verminderde paraatheid voor de brandweer ontstaat. Zo is de brandweer minder inzetbaar voor de meest spoedeisende taak: het blussen van branden en hulpverlenen aan mens en dier. De brandweer draagt het incident aan je over – als directeur/eigenaar van het bedrijf waar brand is.

Nubrandblussen.nl inschakelen
Nadat het incident aan je is overgedragen, kun je nubrandblussen.nl inschakelen voor nabluswerkzaamheden. Wij zijn een geschikte partner voor de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweermaterieel en het inhuren van brandwachten. Verder verzorgen wij de communicatie met de overheidsbrandweer en je ontvangt voortgangsrapportages over het incident. Het incident wordt veilig voor je afgehandeld en gecontroleerd.

Evaluatie na de brand
Na de brand volgt een evaluatie door ons met de overheidsbrandweer en een gecoördineerde eindcontrole.

Nabluswerkzaamheden

Offerte aanvragen

Bij ons werken? Mail je cv en motivatiebrief naar info@s2n.nl

Mijn persoonsgegevens worden gebruikt volgens de privacyverklaring van S2N.